Història

Budiño de Serraseca és una casa de turisme rural amb història. L’any 1753 el cadastre d’Ensenada censà la casa matriu del que és ara Budiño de Serraseca i registrà el nom del seu amo, Benito Álbarez (teixidor). Des del S.XVIII la casa Budiño conegué successives reformes i ampliacions. El 1997 fou adquirida pels propietaris actuals, que van rehabilitar-la d’acord amb un projecte dels arquitectes Fraga, Quijada i Portoles.